Økte konkurser og inkassosaker

Sterk økning i konkurser og antall inkassosaker i 2018

Har vi nådd toppen av antall inkassosaker? Og vil antall konkurser stabilisere seg? Vi har sett en stor økning i antall inkassosaker og konkurser i år, og har stilt oss disse spørsmålene ofte. Basert på hva vi ser og hører, tror vi dessverre ikke at den økonomiske situasjonen vil stabilisere seg enda. Tvert imot, tror vi at det blir mer enda mer krevende å drive business fremover. Her tipser vi om noen tiltak som er spesielt viktige for virksomheter i urolige tider.

Konkurser og inkasso

Antall inkassosaker i Norge har i første halvår 2018 økt med 760.000 saker, målt mot samme periode i 2017. Økningen er på hele 17 %. Mange bedrifter sender ikke sine saker til inkasso, så mørketallene er også store. Antall løste inkassosaker øker dessverre ikke i samme takt, og det medfører at den utestående inkassogjelden i Norge øker med stormskritt.

Antall konkurser øker også kraftig. Økningen ligger på 12,5 % pr. september mot samme tid i fjor. Ser vi på antall inkassosaker som nevnt over, kan vi anta at også økningen i antall konkurser vil fortsette eller øke i perioden fremover. Media skriver om store virksomheter som må slås konkurs som følge av at bankene ikke lenger vil fornye finansieringen. Vi i Solvent hører lignende historier fra små og mellomstore virksomheter. Banker har uttalt at de vil kutte engasjementene sine innen flere bransjer, noen bransjer vil de også helt ut av. Slik utvikling vil kunne føre til store tap i næringslivet, og ytterligere konkurser som ringvirkning.

Hvordan sikre seg mot konkurser og utbetalte krav?

Solvent har så langt i år hatt en vekst på nært 25 % i antall inkassosaker. Det viser at mange av dere er tett på deres kunder, og bruker systemet vårt effektivt. Å stille seg først i innkrevingskøen er viktig, og kanskje avgjørende, i urolige tider. Det er også viktig med forebyggende tiltak, for å sikre sine kundefordringer. Vi har ved flere anledninger skrevet om forebyggende tiltak, og er er noen av de viktigste:

  1. Et svært effektivt tiltak, er å korte ned forfallstiden til kundene. For å sikre at kunden ikke får kjøpestopp, øk fakturafrekvensen sammen med kortere forfallsdatoer. Vi anbefaler en hovedregel på 10 dagers forfallsfrist på fakturaen. En kort betalingsfrist øker sannsynligheten for at ditt krav blir betalt, fordi kunden har kjøpet ferskt i minnet. Raskere oppgjør gir deg også bedre likviditet!
  2. Kredittvurder dine kunder og leverandører ofte, og sett de på overvåking. Ved å overvåke dine kunders og leverandørers økonomiske situasjon, kan du avdekke lav betalingsevne og risikoen for konkurs. Du får også beskjed straks det dukker opp uromomenter og viktige endringer. Nye kundeforhold bør alltid kredittvurderes og overvåkes over tid. For de fleste Solventkunder ligger kredittvurdering og overvåking som en gratis tjeneste i systemet, her får du også forslag til hva som er forsvarlig kredittgrense til dine kunder.
  3. Dersom en kunde er sen med betaling, vær raskt ute med purringer og inkasso. Vis dine kunder at du ikke kan, eller vil, være bank for dem. En faktura som ikke blir betalt til avtalt tid, bør raskt følges opp med purringer og inkasso. Sliter dine kunder med likviditeten, sørg for å stå først i køen via rask utsendelse av inkassovarsel og betalingsoppfordring.

Ta kontakt med vårt kundesenter for å få gode råd rundt fakturering og inkasso, og hjelp til effektiv bruk av vårt system Solvent.

Solvent har fått nytt kundesenter

Vi har tidligere i år hatt gleden av å lansere en helt ny versjon av Solvent. Våre kunder bruker i snitt kortere tid inne i systemet, færre har spørsmål til bruken av systemet og det har aldri vært registrert flere saker. Dette gleder oss stort.

Vi har også forbedret vårt kundesenter. Som kunde kan du nå benytte en chat, i tillegg til å ringe og sende e-mail. Link til chaten finner du flere plasser inne på sidene våre.

Som et ledd i å utvikle kundesenteret har vi byttet telefonnummer. Vårt nye telefonnummer er

23 65 48 48.

Velkommen til å ta kontakt med oss!