Likviditetsstyring

Slik bedrer du bedriftens likviditet

Bedrifters evne til å møte sine løpende forpliktelser til rett tid er avgjørende. Selv selskap med god inntjening kan ha problemer med å betale regninger og gjeld til riktig tid. God likviditetsstyring er nøkkelen til kontroll, og gir nødvendig oversikt over betalingsevne og kjøpekraft. Her får du tips på hvordan du kan få bedre likviditet i ditt selskap.

For de fleste er første tegn på dårlig likviditet at man ikke klarer å betale regninger i tide. De første purringene og rentefakturaene fra kreditorer kommer gjerne som en overraskelse over at det «plutselig» var så lite penger disponibelt på konti.

De typiske sykdomstegn på dårlig likviditet kjennetegnes som:

- Overtrekk på kassakreditt og bankkonti
- Kredittiden på leverandørgjelden øker
- Rentekostnader øker, både fra leverandører, bank og det offentlige
- Avdrag og renter på lån kan ikke betjenes til avtalt tid
- Offentlig gjeld betales for sent
- Selskapet setter ikke av lovpålagt skattetrekk på egen skattetrekkskonto

Det er nyttig for selskapets ledelse å gå igjennom denne sjekklisten for å kontrollere hvordan det står til med selskapets likviditet. Utfordringen er å opprette og etterleve rutiner som fanger opp likviditetsproblemene før de blir for store til å kunne håndteres. Mange selskap lever med stram likviditet, det er derfor viktig å føre en tilstrekkelig og løpende kontroll. Dette gjøres normalt via gode oppdaterte budsjetter og prognoser som også inneholder likviditetsbudsjett. Et likviditetsbudsjett er det absolutt viktigste styringsverktøyet i slike situasjoner.

Tiltak for bedre likviditet

Selskaper kan fremskaffe likviditet gjennom å iverksette en rekke tiltak og sette fokus på en del utvalgte områder. Først anbefaler vi at du gjør en grundig analyse av situasjonen i selskapet. Når du vet hvor du står og hvorfor du står der, er det lettere å se hvor skoen trykker. Trenger du å kutte kostnader? Frigjøre kapital? Eller er det viktigst å redusere tap i kundefordringer? Når du har analysert situasjonen er det enklere å se hvilke tiltak som er viktigst. Her er noen eksempel på tiltak som kan iverksettes for å få bedre likviditet.

1. Frigjøre kapital bundet i anleggsmidler

- Kan anleggsmidler selges?
- Vurdere leasing som et alternativ, mulig også en «sale/leaseback»-ordning

2. Frigjøre kapital bundet i varelager

- Eliminere ulønnsomme produkter
- Øke omløpshastigheten på lageret
- Fokus på «langsomme» og kapitalkrevende produkter
- Bedre kredittbetingelser fra leverandører

3. Frigjøre kapital bundet i kundefordringer

- Redusere kredittid
- Bedre inkassorutiner; kan egeninkasso redusere tap og kredittid?
- Øke eventuell andel av kontantsalg
- Fokus på dårlige betalere (gjøre avtaler)
- Delbetalinger – kreve à-konto-betalinger
- Vurdere factoring som alternativ; ofte er det panteheftelser, til banker, i de utestående fordringene. Dette må avklares grundig før eventuell factoring opprettes

4. Bedre interne rutiner

- Hurtigere fakturering – gjerne hver dag fremfor en gang pr. uke
- Raskere ferdigstilling av prosjekter, «mindre varer i arbeid»
- Klarere ansvar for riktig bestilling og pris
- Avslutte reklamasjoner og ugjort arbeid hos kunder. Avtal med kunden delbetalinger om noe gjenstår. Kunden har i de fleste tilfeller ikke rett til å holde tilbake hele beløpet, kun det som tilsvarer feilen, mankoen eller det ugjorte arbeidet
- Stopp alle innkjøp av forbruksmateriell og andre investeringer som ikke er helt nødvendig
- Utarbeide likviditetsbudsjett hyppig

5. Strategiske beslutninger

- Redusere ekspansjonstakten
- Kan investeringer utsettes?
- Effektivisere deler av bedriften, fjerne avdelinger
- Reduksjon av kostnader

6. Finansielle tiltak

- Omgjøre kortsiktig gjeld til langsiktig gjeld
- Øke egenkapitalen via innbetaling fra aksjonærene
- Nye eksterne låneopptak

Våre rådgivere står klare til å hjelpe deg med spørsmål om likviditetsstyring og egeninkasso, ta kontakt .