Fordeler

Våre kunder utnytter hver dag de beste rammevilkår for inndrivelse av sine fordringer, det er noe tradisjonelle inkassobyråer ikke kan gi dem.

Noen av fordelene våre kunder oppnår kan du lese mer om her.

Raskere oppgjør

Egeninkasso gir deg vesentlig bedre rettigheter enn brukere av tradisjonelle inkassotjenester får.

Våre kunder krever i praksis inn sine egne fordringer og slipper fordyrende og forsinkende mellomledd.
Våre kunder kan sette i gang sine saker mye raskere mens inkassobyråene benytter et vesentlig antall utsendelser som ikke har effekt.
Resultatet er at våre kunde får oppgjøret raskt inn på konto, unngår tap og beholder gebyrinntekter selv.

Forbedret løsningsgrad

Namsmann og Lensmann står parat til å fortsette innkrevingen for deg dersom betalingsopfordringen ikke løste problemet.

Skyldnere får tydelig beskjed om dette i brevet som Solvent lager for deg, gjengangere vet også dette og prioriterer derfor ditt krav. Klart bedre rettigheter, raskere saksgang, tettere kundeforhold og mulighet til å benytte Namsmann og Lensmann bidrar til at løsningsgraden hos våre kunder ligger på 90 – 95%.

Gode kundeforhold

Ved selv å ha kontroll på inkassoprosessen, er dine muligheter til å bevare kundeforholdene vesentlig større.
Du kjenner selv dine kunder best og vil til en hver tid ha nøyaktig oversikt over prosessen noe som gir det beste grunnlaget for en skånsom innkreving. Ved å benytte deg av rettighetene vi tilrettelegger for deg vil dine kunder spares for fordyrende mellomledd, noe all erfaring viser at de setter pris på. Som saksbehandler kan dere også til en hver tid sette saker på pause om en kunde kommer i dialog.

Gebyrinntekter og salærer

Kundene av Solvent beholder selv hele hovedstolen i tillegg til alle inntekter fra salærer og gebyrer.

De aller fleste tjener nå penger på dårlige betalere selv om våre kunders mål er å få utestående raskest på inn på sin konto.

Rådgivning og support

Vi har 20 ansatte som har et mål, å gi deg den beste servicen som finnes. De er tilgjengelig hver dag mellom kl. 08:00 til 16:00.
I tillegg til å håndtere supporthenvendelser tilstreber vi å gi deg helt konkret råd i dine saker.
Solvent inneholder en omfattende FAQ som er søkbar, denne gir deg de svar du skulle trenge 24 timer i døgnet.
Support og rådgivning er selvsagt inkludert i betingelsene hos oss.

Kredittopplysninger og overvåkning

Bisnode er en viktig samarbeidspartner av Solvent.
Du får tilgang til 300 kredittsøk inkludert i avtalen.
En annen klar fordel for deg er å kunne legge enkelte kunder på overvåkning om de ikke betaler eller er store kritiske kunder for deg.
Dette gir deg til en hver tid de beste forutsetninger for å unngå tap eller å få dine utestående. En del av dine kunder kan du legge gratis på overvåk som en del av tilbudet vårt til deg.

Brukervennlighet og effektivitet

Solvent Egeninkasso er bygget opp på en intuitiv og oversiktlig måte.
For våre kunder medfører dette at de bruker minimalt med tid på å registrere, ajourholde og avslutte saker. Statens satser for gebyr, salær og rentefastsettelser er alltid oppdatert noe som gjør at du slipper å tenke på det.

Systemet er fullt av maler og instanser som gjør at som bruker er det kun å "trykke på en knapp" så ordner systemet resten, lettere kan det vanskelig gjøres.
Solvent ble kåret til "best i test" av PC World, nettopp grunnet sin enkelhet for deg som kunde. PC World var også imponert over alle importmulighetene og muligheten for å benytte OCR om du har mange saker.

Oversikt og kontroll

I Solvent vil du få tilgang til et bredt utvalg av rapporter og statistikker.
Dette gir deg følelsen av å til en hver tid ha full oversikt og kontroll på "lommeboka". For hver gang en sak bør gjøres noe med, sender Solvent deg en epost eller sms slik at du slipper å passe på frister etc.
Våre kunder setter også pris på at de selv har full oversikt, på få sekunder, når kunder tar kontakt for avtaler eller spørsmål rundt sitt kundeforhold.

Import fra økonomisystemer

Har du mange inkassosaker? I så fall vil vi hjelpe deg med å sette opp en integrasjon mot ditt fakturaprogram.
På den måten slipper du å registrere saker dobbelt og manuelt. Vi kan også importere betalingsfiler/OCR så dette går av seg selv. PC World la også vekt på vår unike integrasjonsmotor.